Video

17 o C
Nhiều mây, không mưa
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23155 23245
EUR 26231.14 26967.28
GBP 29756.6 30233.1
HKD 2915.56 2980.07
JPY 209.08 219.45
CHF 23037.77 23500.5
AUD 16488.4 16769.1
CAD 17221.69 17567.88
SGD 16906.3 17211.42
THB 716.52 746.41
Giá vàng
Hồ Chí Minh 36.520 36.700
Hà Nội 36.520 36.720
Đà Nẵng 36.520 36.720
Nha Trang 36.510 36.720
Cà Mau 36.520 36.720
Buôn Ma Thuột 36.510 36.720
Bình Phước 36.490 36.730
Huế 36.520 36.720
Biên Hòa 36.520 36.700
Miền Tây 36.520 36.700
Quãng Ngãi 36.520 36.700
Đà Lạt 36.540 36.750
Long Xuyên 36.520 36.700

Ảnh đẹp

Chuyện lạ