''Ngụy Anh Lạc'' Ngô Cẩn Ngôn vừa nổi tiếng đã bị tố yêu sách, chảnh chọe

Thứ năm, 30/08/2018 | 15:11
Tờ Điện ảnh Trung Quốc đưa tin “Ngụy Anh Lạc” Ngô Cẩn Ngôn vừa nổi tiếng đã có thái độ làm việc bất hợp tác.
Tự động phát