Những điều chỉ học sinh cuối cấp mới hiểu

Thứ tư, 23/05/2018 | 12:35

Viết hồ sơ, chọn trường, chọn khoa hay những cảm xúc đến từ giấy báo đỗ trượt... Tất cả chỉ có học sinh cuối cấp mới hiểu.

Tự động phát