Real Madrid: Cảm ơn, Cristiano Ronaldo

Thứ tư, 11/07/2018 | 10:59
Trang Youtube chính thức của Real Madrid đã đăng tải video về Ronaldo với dòng tiêu đề ngắn gọn mà cảm xúc: Cảm ơn, Cristiano...
Tự động phát