• Mô hình kinh doanh ẩm thực từ tâm

    Phở Việt Nam từng nổi tiếng thế giới, từng trở thành một thương hiệu ẩm thực vang danh thế giới, đại diện cho tinh túy đặc sắc nhất trong văn hóa ẩm thực Việt.